ABC użytkownika – sprzedaż akumulatorów Gdynia

Ładowanie akumulatora

Ładowanie powinno się przeprowadzać prądem o wartości równej 10% pojemności akumulatora. Jeżeli urządzenia ma 40Ah, to prąd płynący z prostownika powinien mieć wartość 4A , przykładowo: 40Ah – 4 Ampery, 50Ah – 5 Ampery. Jeżeli akumulator jest głęboko rozładowany (napięcie poniżej 10.5V). to powinniśmy ładować go mniejszym prądem z prostownika niż wynikałoby to z powyższej reguły. Ładowarki inteligentne same monitorują napięcie, jakie jest potrzebne w danej fazie ładowania. Po zakończeniu tego procesu przełączają się w tryb podtrzymujący, podając niewielkie ilości prądu w określonych odstępach czasu. Tryb ten zapewnia bezpieczeństwo zarówno dla akumulatora i użytkownika. Ładowanie zwykłym prostownikiem zawsze wiąże się z ryzykiem przeładowania i przegrzania akumulatora. Oferujemy sprzedaż akumulatorów Gdynia, które szybko i łatwo ładują się bez konieczności stosowanie złożonych systemów.

Akumulatory Gdynia a ładowanie – pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach:

 1. Elektrolit jest substancją żrącą i niebezpieczną.
 2. Ładowanie powinno odbywać się w pomieszczeniu z dostępem do świeżego powietrza.
 3. Elektrolit ładowanego urządzenia wydziela wodór, każda iskra elektryczna w pobliżu akumulatora może spowodować wybuch.
 4. Nie ładujemy akumulatora podłączonego do instalacji samochodowej.
Zdjęcia akumulatora i płynu do akumulatora

Akumulatory Gdynia – precyzja i wysoka wydajność!

Instrukcja ładowania akumulatora

 1. Odłączamy akumulator od pojazdu zawsze jako pierwszy biegun (-) minusowy następnie biegun (+) plusowy. Należy przy tym używać rękawiczek.
 2. Przeczyszczamy powierzchnię biegunów (wystarczy papier ścierny) aby prąd był dobrze przewodzony i pobierany z prostownika.
 3. Jeżeli nasz akumulator jest obsługowy koniecznie odkręcamy korki, albo zdejmujemy nakładkę panelową, która znajduje się na wszystkich celach akumulatora.
 4. Pamiętajmy, podłączany akumulator (szczególnie zima) musi mieć temperaturę pokojową, zdarza się bowiem, że rozładowane urządzenie jest zamarznięte.
 5. Pomieszczenie, w którym przeprowadzamy cały proces powinno być przewietrzane.
 6. Podłączamy zaciski prostownika do akumulatora, zawsze czerwoną końcówkę do bieguna (+) plusowego końcówkę czarna do bieguna (-) minusowego.
 7. Po tym etapie, możemy podłączyć prostownik do prądu i ustawić odpowiednią wartość amperów na urządzeniu.
 8. O naładowaniu akumulatora świadczy ustawienie wskazówki amperomierza w pozycji 0, lub gdy dioda świeci się na kolor zielony. Oznaką może być również nadmierne gazowanie elektrolitu (minimalny czas ładowania powinien wynosić około 6 godzin).
 9. Kończąc ładowanie zawsze jako pierwszy należy odłączyć prostownik z sieci elektrycznej, następnie można odłączyć końcówki przewodów prostownika od akumulatora.
 10. Aby mieć pewność, że akumulator jest naładowany powinniśmy poczekać parę godzin aż zniknie prąd wzbudzeniowy i przyrządem kontrolnym, ewentualnie woltomierzem, sprawdzić napięcie akumulatora.
 11. Naładowany akumulator montujemy w samochodzie jako pierwszy podłączając biegun (+) dodatni a następnie biegun (-) ujemny.

Theme: Overlay by Kaira Motpuls
Sprzedaż akumulatorów Gdynia