Sprzedaż akumulatorów Gdynia

Prowadzimy sprzedaż akumulatorów Gdynia czołowych producentów:

Jak działa akumulator?

Akumulator jest źródłem prądu dostarczającym energię elektryczną potrzebną do uruchomienia silnika przez obwody elektryczne. Podczas rozruchu silnika prąd płynie z akumulatora do rozrusznika oraz układu zapłonowego samochodu. Jest to układ zbudowany z 6 ogniw. Konstrukcje ogniw mogą się różnić w zależności od zastosowanych przez producentów rozwiązań technicznych. Każde ogniwo generuje napięcie 2.1V, więc cały akumulator ma napięcie znamionowe 12.60V. Naładowany akumulator powinien mieć napięcie rzeczywiste (możliwe do zaobserwowania na przyrządach pomiarowych) 12.8V.

Stan naładowania akumulatora mierzony procentowo w zależności od napięcia wynosi odpowiednio:

12.8V – 100%, 12.4V – 73%, 12.19V – 50%, 11.40V – 25%, 11.1V – 0%.

Temperatura i stopień rozładowania

Ujemna temperatura zewnętrzna wpływa negatywnie na urządzenie powodując obniżenie jego wydajności. Przyjmuje się, że spadek temperatury o jeden stopień przyczynia się do pogorszenia sprawności akumulatora o 1%. Jeśli natomiast urządzenie nie jest dostatecznie naładowane, może to powodować duże utrudnienia rozruchowe pojazdu. Co istotne, akumulator rozładowany zimą może zamarznąć. Dzieje się tak ponieważ, im jest bardziej rozładowany, tym stężenie kwasu w elektrolicie jest mniejsze, co przekłada się na większą ilość wody. W konsekwencji nawet nawet niewielki mróz może spowodować zamarznięcie elektrolitu.

Ponadto, gdy akumulator jest głęboko rozładowany (napięcie poniżej 10.4V) kwas siarkowy z elektrolitu reaguje z płytami akumulatora tworząc na nich kryształki siarczanu ołowiu. Jest to proces w większości przypadków nieodwracalny (ponowne naładowanie akumulatora nie usuwa powstałego siarczanu ołowiu), a zatem akumulator ulega trwałemu uszkodzeniu.

Theme: Overlay by Kaira Motpuls
Sprzedaż akumulatorów Gdynia